برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی

Experts Lab

Laboratory expert

Name and surname: Behnam Hashemi

Degree of education: Master

E-mail: behnam.hashemi02@gmail.com
Call Phone: 33373879-041
Fax: 33363870-041


Laboratory expert

Name and surname: Farhud Ghazi Firooz Salari

Degree of education: Master

E-mail: farhud.gh@gmail.com
Call Phone: 33373879-041
Fax: 33363870-